2012. május 28., hétfő

IV.A Feleség


Hogyan kell viselkedni az erényes asszonynak a férj hosszabb távolléte alatt

Abban az esetben, amikor a férj elutazott, nem öltözködik kihívóan, és akármennyire vágyódik férje után és szeretne híreket hallani róla, otthoni teendőit nem hanyagolja el. Ritkán jár társaságba, és akkor is csak indokolt esetben. Amikor pedig a férje megérkezik, akkor is egyszerű ruhában, kedvesen fogadja.

Hogyan kell viselkednie a legelső feleségnek a többi feleséggel, és hogyan kell viselkednie a legújabb feleségnek a régibbi feleségekkel szemben

Hindu szokás szerint, a férfi új feleséget vehet maga mellé még neje életében akkor,
ha az asszony nehezen elviselhető természettel bír, vagy undort érez neje iránt, ha az asszony képtelen gyermeket szülni, vagy ha egymás után csak leánygyermeknek ad életet, esetleg a férfinek nem elég egy asszony.
Hogy mindez ne forduljon elő, mindjárt a házasság legelejétől a nőnek iparkodni kell, hogy magához láncolja férje szívét. Ezért mindig jókedvűen és okosan viselkedik. Ha viszont képtelen gyermeket szülni, akkor ő tanácsolja, hogy legyen egy másik asszony is. Amikor erre sor kerül, akkor, az előbbi feleség elismeri az új asszony előjogait, és nővérének tekinti. Nem szabad kimutatnia féltékenységét, ha az ura az új feleséggel szórakozik. Az új asszony gyermekét úgy gondozza, és úgy bánik vele, mintha a sajátja lenne. Az új asszony hozzátartozóival szemben is szeretetre méltóan és jóságosan viselkedik.

Az új asszony a férje régebbi feleségét szinte anyjaként fogadja el. Mindent megbeszél vele, sőt még a férjéhez is csak akkor közeledik, ha a régi asszony engedélyt ad rá. Igen gondosan felügyel az első asszony gyermekeire, jobban mint a sajátjára, és megőrzi mindazon titkot, amit a régi asszony rábízott. Ha kettesben marad férjével, teljes mértékben a kedvét keresi, és nem tesz megjegyzést arra, és ki sem mutatja, hogy mennyire bántja, hogy nem ő az egyetlen, sőt kéri férjét, hogy legyen jó a régi feleséghez is. Iparkodjon tanúk nélkül kivívni férje kegyeit, mert esetleg a régebbi feleség haragra gerjedhet iránta.

Az újra férjhez ment özvegy viselkedése

Ha egy özvegy nem képes testi vágyainak ellenállni, és egy számára megfelelő férfihoz kapcsolja életét, de az nem rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal amelyeket feltételezett róla, kereshet magának újabb férfit.
A szerző azt írja, hogy az özvegy bárkihez feleségül mehet, aki tetszik neki, és úgy gondolja, hogy boldoggá teszi.
Házasságkötés után megvendégeli a ház barátait, amelynek költségét férje vagy ő fedezi, és kölcsönösen megajándékozzák egymást. Viselheti a saját ékszereit vagy a férjétől kapottakat. Jóságos a régebbi feleségekkel szemben, bőkezű a szolgákkal, kedves a ház barátaival. A régi feleségek gyermekeit úgy gondozza, mint a sajátját. Részt vesz mindenféle társas összejövetelen, ünnepségen. Megmutatja, hogy ő ismeri legjobban a hatvannégy művészetet. Ha viszont férjével nézeteltérése támad, nem veszekszik vele, hanem amikor kettesben maradnak, akkor felhasználja a hatvannégyféle gyönyörkeltés módját.
Ha a házasság tönkremegy, és a nő elhagyja férjét, nem vihet magával semmit, csak azt az ajándékot, amit férjétől házasságkötéskor kapott. Viszont ha a férj hagyja el az asszonyt, az asszony megtarthat mindent.

Annak az asszonynak magatartása, akit a férje elhagyott, azaz akit nem szeret

Az elhagyott asszony férje kedvenc feleségével szövetkezik. Megtanítja a hatvannégy művészetre, amelyeket igen jól ismer. Vigyáz férje gyermekeire, és ráveszi barátait, hogy hozzák férje tudomására, mennyire szereti még mindig. Csak akkor keresi fel éjszaka férjét, ha ez a férje óhaja. Nem tesz szemrehányást a férje viselkedéséért. Jókedvűen, szenvedélyesen viszonozza férje ölelését, és megtesz mindent, amit férje kíván.

Hogyan viselkednek a királyi hárem asszonyai

A háremben a szolgálólányok a királynak virágkoszorúkat, kenőcsöket és köntösöket adnak át azzal, hogy ezeket úrnőik küldik. A király, miután elfogadja a küldött dolgokat, a szolgálóleányoknak ajándékozza. Délután a király szépen felöltözve meglátogatja a háremhölgyeket, akik szintén kicsínosítják magukat. A király elbeszélget a háremhölgyekkel, majd meglátogatja a kéjnőket, és a táncosnőket is.

Hogy éjszakára melyik feleségre kerül a sor, annak kiválasztása a következőképpen történik:
A déli álmából felébredő király elé lép egy szolgálattevő nő, aki bejelenti, hogy melyik feleségen van a sor, hogy vele töltse az éjszakát. Ezzel a szolgálattevő nővel együtt a többi feleség szolgálólányai is megjelennek, és lerakják úrnőik illatszeres edényeit, amelyből a király egyet kiválaszt, ezzel értésére adva az illető nőnek, hogy most rajta van a sor.
Az ünnepségeken a király feleségeit egyforma tisztelet övezi, viszont a palotából nem távozhatnak egyedül, idegen nő pedig nem teheti be lábát lakosztályukba, csak abban az esetben, ha ismerős.

Hogyan viselkedik a férj, ha egynél több felesége van

Ha egy férfinek több felesége van, egyformán kell mindegyikkel bánnia, és ne meséljen egyik feleségének sem a másikról. Ne adjon alkalmat arra sem, hogy vetélytársnőikről rosszat mondjanak. Ilyenkor rendre kell őket utasítani. Feleségeit különbözőképpen nyerheti meg magának. Az egyikkel bizalmaskodik, a másikkal figyelmes, majd a harmadikat bókokkal halmozza el, ajándékokkal lepi meg, és a szerelmi egyesülés okozta élvezet folytán magához láncolja mindegyiket.

Más férfinek a felesége

Már a könyv elején felsoroltuk, hogy milyen esetekben lehet más ember feleségéhez fordulni, de azt is szem előtt kell tartani, hogy könnyen elnyerhető-e a feleség, mennyire érdemes törtetni utána, és milyen a természete. Mindez kiegészül azzal, hogy akkor is fordulhat a férfi más ember nejéhez, ha a saját életét, egészségét veszély fenyegeti a nő iránt érzett fokozódó szereleme folytán. A szerelem tíz fokozatának kísérő tünetei a következők lehetnek:
A szemek szerelme, lelki vonzalom, a nap minden pillanatában csak a nőre gondol, emiatt álmatlanság gyötri, lefogy, magába vonul, vagyis nem jár szórakozni, szinte megtébolyodik, önkívület gyötri, végül bekövetkezhet halála is.