2012. május 28., hétfő

V.A Más Felesége


Milyen tulajdonságok jellemzőek a férfiakra és nőkre

A női külső sokszor tévedésbe ejti a férfiakat, ezért a viselkedés, gondolkodásmód alapján kell megítélni a nőket, nem pedig külsejük alapján.
Vannak akik úgy gondolják, hogy a nők szerelmi vágyat éreznek ha meglátnak egy szép férfit, éppúgy, mint a férfiak, ha meglátnak egy szép nőt, de általában ez ennyiben is marad. A nő nem tesz kezdő lépéseket, hanem megvárja, a férfi közeledését. Amikor a férfi ostromolni kezdi, hiába vágyódik ő maga is erősen az egyesülésre, tartózkodó marad. Végül, a férfi hosszas ostromlása után mégiscsak megadja magát. A férfi viszont lemond a nőről, akármennyire is vonzódik hozzá, ha nem összeegyeztethető erkölcsi felfogásával, és ellenáll a csábításnak. Gyakran akkor is lemond a nőről és otthagyja, ha megunja a hosszas könyörgést. De előfordul olyan is, amikor már megkapta a nőt, és azután közönyös lesz vele szemben.
A férfiak rendszerint nem szeretik a könnyű sikereket, inkább az olyan nők után vágyakoznak, akiket nehéz megkapni.

Mi az oka, hogy a nők ellenállnak a férfiak ostromának

Az a nő, aki szereti a férjét, vagy törvényes utódra vágyik, nem hallgat meg más férfiakat. Akkor is ellenáll, ha nincs megfelelő alkalom, ha bosszantja a férfi bizalmaskodása, ha nagy a különbség a kettőjük társadalmi rangja között, vagy ha tudja, hogy a férfi igen sokat utazik, és igen keveset tartózkodik egy helyen. De akkor sem kezd viszonyt egy férfivel, ha sejti, hogy más nővel viszonya van, ha fél attól, hogy a férfi fecsegni fog, vagy állandóan a barátaival találkozik, vagy komolytalannak tartja szerelmét. A nő akkor is ellenáll a férfi ostromának, ha a férfi híres, közismert személyiség, vagy attól fél, hogy a férfi túl erőteljes és szenvedélyes, vagy kevesebbnek tartja magát a férfinél és ezt szégyelli, vagy ő nézi le a férfit, vagy jellemtelennek tartja, és nem bízik meg benne. Akkor sem akar viszonyt kezdeni a férfivel, ha fél attól, hogy szenvedélye miatt valami baj történhet, retteg a felfedezéstől, ha túl öregnek találja a férfit vagy ellenszenvesnek, de féltékeny férj esetében gondolhat arra is, hogy a férje csupán próbára akarja tenni hűségét, és végül, ha erkölcsös.

A felsoroltak közül bár melyik is álljon fenn, a férfinek mindent el kell követnie, hogy ezt az akadályt kiküszöbölje. Például, ha a nő kifogásokat keresve azt mondja, hogy nincs megfelelő alkalom, akkor valamilyen kényelmes megoldást kell találnia a légyottra. Vagy például, ha a nő túlzottan tiszteli, akkor bizalmas viselkedésével háríthatja el az akadályt. Mindenre van megoldás.

A sikeres, hódító férfiak

A nőknél általában azoknak a férfiaknak van sikerük, akik tapasztaltak a szerelemben, ügyes társalkodók és jól tudnak beszélni, akiket gyermekkoruktól nők vettek körül, jó megjelenésűek, meg tudják nyerni a nők bizalmát, ajándékokkal kedveskednek. Olyanok is meghódíthatják a női szíveket, mint a nyílt és könnyed jellemű férfiak, akiknek a nő az első szerelme, akikkel együtt gyerekeskedtek, vagy nagyon szeretik a nemi élvezeteket, akikről közismert, hogy igen erőteljesek (bikaférfiak), remekül öltözködnek, és fényűző életmódot folytatnak.
Sikerük van a nőknél még az ifjú házas férfiaknak, a vállalkozó szelleműeknek és bátraknak, a szomszédban lakóknak, barátnőik szeretőinek, azoknak, akik tisztában vannak a női nem gyenge oldalaival, akik kedvüket keresik, férjüknél sokkal különbek(nek látszanak) és azon férfiaknak, akik után tisztességes asszonyok vágyódnak.

Könnyen meghódítható, könnyen kapható nők

Könnyűszerrel meghódíthatók azok a férjes asszonyok, akik mindig az ablakban leskelődnek, akik ráérnek folyton a szomszédban fecsegni, szemük állandóan a férfiakon jár, aki gyűlöli férjét, vagy akit a férje gyűlöl, akinek nem voltak gyermekei, aki imád társaságba járni, vagy aki özvegy. Úgyszintén ebbe a csoportba tartoznak azok, akik olyan férfihez mentek nőül, akinek fiatal testvérei vannak, nagyon hiú nők, aki szereti a gyönyöröket, szegény sorban él, aki büszke, hogy remekül ismeri mind a hatvannégy művészetet. De ide tartozik az is, aki igen fiatalon gazdag emberhez ment férjhez, de nem szerette, és most sem szereti, akit minden ok nélkül megvernek, akinek férje rendszeresen távol van, a féltékeny feleség, a kéjsóvár nő, erkölcstelen nő és még sok egyéb.
Biztosnak és szilárdnak tartják a természetből fakadó vágyat, amelyet még a művészet fokozni is tud, és amelynek útjából az okosság minden akadályt, veszélyt elhárít. Az ügyes férfiak, akik ismerik a nők gondolatait, érzésvilágát, tudják a módját annak, hogyan lehet minden okot megszüntetni, amelyek visszatartják a nőket a férfiaktól. Ezek a férfiak rendszerint szerencsések a szerelemben.

Mi a módja a nők megkörnyékezésének és meghódításának

Sokan úgy gondolják, hogy a fiatal lányokat a férfi személyes fellépésével nyerheti és csábíthatja el, míg a szerelmes férfi egyenes közeledése férjes asszonyoknál ritkán vezet eredményre. Ennek ellenére közvetítőhöz csupán abban az esetben forduljon egy férfi, ha teljesen kizárt, hogy egyedül is elérheti célját. Ha a férfi közvetítők kizárásával szeretne közelebb kerülni a szeretett nőhöz, akkor először is meg kell ismerkednie vele. Ennek többféle módja ismeretes.

Megrendezheti a véletlenszerű találkozást egy közös ismerősnél, egy magasabb rangú embernél, orvosnál, esküvőn, ünnepségeken, kiránduláson stb.
Amikor a találkozás létrejön, a férfi nézzen erősen a nő szemébe. Ha a nő ismét felé néz, megismétli, és közben a nőkről beszél barátainak úgy, hogy szabadelvűnek tartsák. Ha más nőismerőse mellett van éppen, közönyösnek látszik, úgy hallgatja társnője szavait. Ezzel a nő értésére adhatja szerelmét, annak ellenére, hogy úgy látszik, mintha másokkal foglalkozna.

Ha a nő éppen egy gyermekkel foglalkozik, a férfi megsimogathatja a gyermeket, valamilyen játékot nyújthat át neki, amit azonnal vissza is vesz, majd a gyermek kapcsán beszélgetésbe elegyedhet a nővel, később pedig áttérhet más témára is. Ha így létrejött az ismeretség, ez ürügy lehet a későbbi látogatásokra a nő otthonában, ahol a jelenlévő társaságban szerelemről is társaloghat úgy, hogy a hölgy is meghallja.

Az ismeretség előrehaladtával rábízhat valamit a nőre, hogy őrizze meg neki, de amelyből időnként egy-egy kis részt elkér. Ha nős, megpróbálja a feleségét összebarátkoztatni a nővel, gyakori találkozásokat hozhat létre, megszervezi a véletlen találkozásokat is pl. úgy, hogy ugyanott vásárolnak. Újabb és újabb ürügyekkel hosszas látogatást tesz a nőnél. Ha ez a nő vágyódik valamire, a férfi felajánlja neki, hogy minden kívánságát teljesíti. Ha meg szeretne tanulni egy művészetet, megtanítja neki stb. Társaságban beszélget a nővel, megemlíti egyesek viselt dolgait, kritizálja a helyszínen lévő értékeket (amelyeket esetleg nem ismer a hölgy), de ha a nőnek más a véleménye, nem ellenkezik, hanem azt mondja a nőnek, hogy neki van igaza.
Miután a férfi a fentebb ismertetett módon ismeretséget kötött a megkívánt nővel, és különféle jelekkel, mozdulatokkal értésére adta szerelmét, kövessen el mindent, hogy magáévá tehesse.

Ha az illető nő fiatal leány, igen elővigyázatos kell hogy legyen, és a legnagyobb gyöngédséggel kell bánnia vele, mivel ők még nem rendelkeznek tapasztalatokkal a nemi életben. Azokkal a nőkkel szemben természetesen nincs erre szükség, akiknek már volt viszonyuk.
Ha a férfi meggyőződött arról, hogy a fiatal lány kapható a nemi együttlétre, és szégyellőségét is leküzdötte, akkor a férfi szép és értékes ajándékokat küldözget a lánynak, aki szintén ajándékokat ad a férfinek. Társaságban, vagy kirándulás alkalmával, ha a nőnél valamilyen virág van, akkor a férfi ezt elkéri, vagy ő adhat virágot a nőnek. Ezzel a viselkedéssel lassanként és fokozatosan eloszlatja a nő aggodalmait, majd valamilyen magányos helyen megöleli és megcsókolja, cirógatja, és megérinti a lány testének titkos részeit, és igyekezetét kielégítően fejezi be.

Ha egy férfi már nekifogott egy nő elcsábításának, ne akarjon ugyanebben az időben egy másikat is elcsábítani. Arra majd akkor kerítsen sort, ha az előzőnél próbálkozását siker koronázta, és már jó ideje élvezte szerelmét, és ajándékokkal bebiztosította vonzalmát, akkor hozzákezdhet a másik nő ostromához.

Abban az esetben, ha az asszony férje valamilyen közeli helyre távozik, és ez a férfi tudomására jut, hiába adódik rá az alkalom, ne tegye magáévá az asszonyt. Az a férfi, aki meg akarja őrizni jó hírnevét, és kellőképpen okos is, nem csábít el félénk, folyton ijedező, sem könnyűvérű nőket, sem olyat, akire gondosan vigyáznak, vagy élnek férje szülei.

A nő lelkiállapotának megismerése

Ha a férfi egy nőt el akar csábítani, meg kell ismernie a nő lelkiállapotát, azaz hajlandóságát. Ennek módja a következő:
Amennyiben meghallgatásra találtak szavai a nőnél, de az teljes mértékben titkolja saját érzelmeit, akkor közvetítőnőt kell igénybe vennie, hogy megnyerje magának.
Fokozatosan kell közeledni az olyan nőhöz, aki ugyan ellenáll a férfi kérésének, de azért ismételten hajlandó találkozni vele. Ebben az esetben ugyanis a nő határozatlan.
Egy megfelelő magányos helyen erőszakkal magáévá teheti a férfi azt a nőt, aki ugyan tiltakozik a férfi kérése ellen, de ha legközelebb találkoznak, azért még csínosabban öltözködik mind az előző alkalommal.
Az a nő, aki sokáig udvaroltat magának, de nem enged a férfi kéréseinek, az ilyen nő egy kacér teremtés, akit idővel megkaphat, ha tovább is állandó kapcsolatban maradnak.

Az olyan nő is megkapható egy igen ügyes közvetítőnő segítségével, vagy pedig úgy, hogy a férfi a bizalmába férkőzik , aki kitér a férfi ostroma elől akár azért, mert tiszteli, akár azért, mert gőgös, és úgy tesz, mint aki találkozni sem akar a férfival.
Arra a nőre nem érdemes időt pazarolni, aki a csábító férfit sértő szavakkal utasítja vissza, viszont minden lehetőséget ki kell használni a férfinek, hogy elnyerje a nő szerelmét akkor, ha a nő visszautasítja, de mégis kimutatja valamilyen úton-módon, hogy vonzódik hozzá.

Abban az esetben, ha a nő eltűri a férfi érintését, de úgy tesz, mintha észre sem vette volna, akkor a kitartás és türelem vezet eredményre. Ha a férfi átöleli a nőt, és az szelíden elhárítja, a férfi ezt később újból megismételheti. A következő alkalommal már erősebben ölelheti meg a nőt. Ha a nő elhárítja, de másnap éppúgy viselkedik vele, arra lehet következtetni, hogy nemsokára enged ostromának, és nincs kifogása az egyesülés ellen.
Ha a nő kimutatja szerelmét, és alkalmat teremt a találkozásra, a férfinak kötelessége magáévá tenni.

A nő szerelmének jelei lehetnek:
Ha megszólítja a férfit, holott a férfi még nem szólt hozzá.
Ha elhagyott helyeken találkozik vele.
Ha a nő zavarban van és akadozva beszél a férfihoz.
Tenyere nedves, az arcára pedig rá van írva, mennyire örül a találkozásnak.
Élvezetet talál abban, hogy a férfi testét simogathatja, amit csak egyik kezével tesz, míg a másik kezével megérinti a férfi bizonyos testrészeit.
A simogatást abbahagyva mindkét kezével a férfira támaszkodik, mintha fáradt lenne.
Néha a férfi combjai fölé hajol, és ha a férfi kéri, hogy simogassa azokat is, nem ellenkezik.
A nő az egyik kezét sokáig a férfi összeszorított keze vagy lába közt hagyja mozdulatlanul.
Ha a férfi a nő minden mesterkedésének ellenállt, másnap ismét eljöhet, hogy a nő bedörzsölje és kenegesse testét.
Ha a nő közömbös, gondolja meg alaposan a férfi, hogy akarja-e tovább az ostromot folytatni.
A férfinek tehát mindenekelőtt ismeretséget kell kötni a nővel, beszélgetni vele, és megfigyelni viselkedését. Ha szerelmi dolgokról beszélgetve észreveszi, hogy a nőnél kedvező fogadtatásra találtak szavai, akkor minden további nélkül elkezdheti a hódítást.
Nagyon könnyen megnyerhető az a nő, aki már az első találkozáskor külső jelekkel elárulja szerelmét.
Az érzéki nő viszont a szerelmes szavakra azonnal nyíltan válaszol, a férfi tehát úgy veheti, hogy máris megkapta.

A közvetítőnő (kerítőnő) kötelességei

Közvetítőnő segítségét kell igénybe venni abban az esetben, ha a nő már elárulta vonzalmát, vágyát, de ezután kerüli a találkozásokat. Akkor is közvetítőnőre van szükség, ha olyan nőről van szó, akit a férfi szeretne megismerni, de nincs másmód és lehetőség az ismerkedésre.
Amikor a kerítőnő a férjes asszony bizalmába férkőzött, akkor igen ravaszul folytatott beszélgetésben lekicsinylőleg nyilatkozik a nő férjéről, miközben őt az egekig magasztalja, mondván, hogy milyen szép, okos, nagylelkű, és nagy kár, hogy ilyen férjet kapott, aki még kielégíteni sem tudja kellőképpen. Majd rátér arra, hogy van egy férfi, aki meglátta és elvesztette miatta az eszét, aki mindent megtenne érte. Dicséri előtte a férfi erejét, képességeit és hajlamait, jártasságát a gyönyör hatvannégy módjában. Ha a nőnek kedvére van a kerítőnő beszéde, akkor a következő napon is kedvesen fogadja, de azért megjegyzi, hogy bűn lenne viszonyt kezdenie ezzel a férfival.

Ha a közvetítőnő észreveszi a nő szerelmét, különböző módokat talál ki annak fokozására. Ajándékokat ad a nőnek a férfi nevében, és tovább dicséri a férfit. Megmutatja a férfi szerelmi vágyát kifejező, falevelekből vagy virágszirmokból kivágott alakzatokat, és rábeszéli a nőt, hogy ő is hasonlóképpen viszonozza. Ha elfogadják egymástól ezeket az ajándékokat, akkor a közvetítőnő találkát szervez meg a két fél között. A találka helye lehet barátok, csillagjósok, vezeklők lakásai, de legmegfelelőbb az olyan hely, ahova könnyen lehet eljutni, és ahonnan könnyen lehet távozni, titokban, észrevétlenül, hogy ne fordulhassanak elő kellemetlen meglepetések, váratlan találkozások. A találka létrejöttére a legmegfelelőbb időpont az, amikor a környezet, a társaság figyelmét valamilyen esemény ejti rabul (pl. ünnepségek, esküvők, viharok stb.)

Közvetítőnő (kerítőnő) lehet az, aki az egész dolgot kézbe veszi, azaz vállalja a lebonyolítást elejétől a végéig, lehet olyan, aki csak egy részét intézi el a megbízásnak, vagy olyan aki csak levelet visz egyik féltől a másikhoz. Lehet kerítőnő az is, aki csak saját érdekeit képviseli, tapasztalatlan fiatal feleség közvetítőnője, de lehet férjes asszony, vagy néma közvetítőnő is.
Az a közvetítőnő aki az egész ügyet magára vállalja, miután felismerte a férfi és a nő egymás iránti szenvedélyét, találékonyságával hozza létre a találkát. Ebben az esetben a szerelmesek már ismerik egymást. De abban az esetben is saját eszére, ügyességére van utalva, ha még nem ismerkedett meg a két szerelmes. Természetesen ekkor is arra törekszik, hogy létrehozzon egy légyottot.
Az, aki csak egy részét intézi el a megbízásnak, olyankor kap szerepet, amikor a szerelmi cselszövény egy része már létrejött, vagyis a férfi már a nő közelébe férkőzött. Ebben az esetben a közvetítőnőre csak a továbbiak elintézése hárul, vagyis a találka megszervezése.

A hírt vivő közvetítő szerepe az, hogy átadja a leveleket, amely többnyire a légyott idejét és helyét tartalmazza.
A saját érdekeit képviselő közvetítőnő az, aki saját magának akarja a férfit meghódítani, és mindent megtesz ennek érdekében. De ugyanígy nevezik azt a közvetítőnőt is, aki egy másik nőnek megígéri, hogy eljár a férfinél az érdekében, de közben saját magának hódítja meg a férfit, kiütve a nyeregből a másikat. Persze ha férfi a közvetítő, akkor vele is megtörténhet, hogy beleszeret abba a nőbe és önmagának hódítja meg, aki miatt a megbízást kapta.
A tapasztalatlan fiatal feleség közvetítőnője a fiatalasszony bizalmába férkőzve, minden titkát megismeri az asszonynak, megismeri a férj szokásait, azt is, hogy hogyan bánik vele. Ezek után kioktatja a fiatalasszonyt, és megtanítja különböző fogásokra, amivel biztosíthatja férje szerelmét. Körömnyomokat hagy a nő testén, és ráveszi, hogy mutassa meg férjének, ezáltal felkeltve szenvedélyét. Rendszerint a férj megbízottja.
A férjes asszonyt saját ura bízza meg közvetítőül, hogy megnyerjen egy olyan nőt, akit bírni szeretne. Ebben az estben a feleség saját urának okosságát, ügyességét, a szerelemben jártasságát dicséri. Az a nő akit felkeresett, szintén a feleség közvetítésével adja tudtul a férjnek érzelmeit.
A néma közvetítőnő egy olyan fiatal lány vagy szolgáló, akit a férfi küld el a nőhöz valamilyen ürüggyel, és a közvetítő által átadott virágcsokorban, vagy a nő hajába tűzött levélben közli érzelmeit. A nő ugyanezzel a nővel küldi el válaszát a férfinek.

A közvetítés legnagyobb mesterei a csillagjósok, a szolgálók, a kolduló szerzetesnők és a művésznők, akik igen hamar elnyerik a nők bizalmát, elbeszélik azt is, hogy a többi asszony a nemi egyesülésnél milyen fogásokat alkalmaz. A férfiről, a férfi szerelméről is ékesszólóan beszélnek, elmondják, mennyire jártas a nemi élvezetekben, milyen szenvedélyt ébreszt más asszonyokban. Egyszóval ügyes mesterkedésekkel összehozza a férfit és a nőt még akkor is, ha azoknak ez előtt eszükbe sem jutott ilyen lehetőség.
Sőt, a közvetítőnő még arra is képes, hogy újra összehozza azt a nőt és férfit is, akik valamilyen okból kifolyólag előzőleg szakítottak.Szerelem a más férfi felesége iránt

A királyok és miniszterek nem látogathatják a polgárokat, nem mehetnek el polgárok házaiba. Életük közszemlére van kitéve, állandóan a figyelem központjában vannak, ezért minden botrányos dolgot el kell kerülniük. De hát ők is csak emberek, és ha mindenképpen el akar követni valami hasonló tettet, szerelmi légyottra szeretnének menni, akkor legalább az eszközöket kell megválogatniuk.

A közösség feje, a királyi tisztviselő és a gabonatermést ellenőrző hivatalnoknak elég egyetlen szó, hogy elcsábítsa a falusi nőket. Ezekkel a nőkkel az aratás, a gabonabehordás, a ház takarítása, a mezei munkák, a gyapjúnyírás, a gyapotvásárlás, a len, kender fonásakor vagy szövésekor szoktak közösülni. A csordák felügyelői a tehenekkel foglalkozó nőket élvezik ugyanígy, míg azon tisztviselők, akik az özvegyekre és az elhagyott asszonyokra felügyelnek, ezekkel folytatnak viszonyt. Vannak férfiak, akik éjjel a faluban kószálnak, és így elégítik ki nemi vágyaikat. A falusiak között akadnak olyanok, akik fiaik feleségeivel folytatnak viszonyt, mivelhogy sokszor vannak egyedül velük.

Bizonyos ünnepek alkalmával a városi nők meglátogatják a király háremhölgyeit a palotában (az őrök természetesen ismerik őket), ahol egész éjjel beszélgetnek játszanak, szórakoznak, és reggel eltávoznak. A király kiválaszt egyet közülük. Ezt a nőt, az ünnepség után, a király kísérőnője meghívja hogy tekintse meg a palota egyéb látnivalóit is. (Persze előfordul az is, amikor már az ünnepély előtt közlik a hölggyel, hogy megmutatják neki a palota érdekességeit.) Ezután megmutatja neki a kerti lakot, amelynek padlója drágakövekkel van kirakva, a fekhelyeket, a szőlőlugasokat, a vízen épült fürdőházat, a falfestményeket, a titkos kijáratokat, és amikor kettesben marad a nővel, elmondja, hogy a király beleszeretett, és micsoda szerencse lenne a nőre nézve a királlyal való viszony, ami természetesen szigorúan titokban maradna. Ha a kiválasztott hölgy beleegyezik, fejedelmi ajándékokat kap a királytól, aki jóindulatáról biztosítva bocsátja el.

Persze megtörténhet az is, hogy a király kísérőnőjén kívül a háremhölgyek is tudomást szereznek arról, hogy melyik asszony a kiválasztott. Meghívják magukhoz látogatóba a kiválasztott nőt, azután megjelenik a király kísérőnője, aki a fentebb leírt módon körbevezeti a palotában, majd a királyhoz kíséri, és?
Meghívhatja magához a királyi feleség is a király által megkívánt nőt, hogy oktassa valamelyik művészetre, amelyet a nő kiválóan ismer. (Persze ez csak indok.) Amikor a hölgy megérkezik a hárembe, ismét megjelenik a király kísérőnője? (és ugyanaz, ugyanúgy történik).

Lehet közvetítő egy királyi feleséggel jóba levő kolduló szerzetesnő is, aki bejuttathatja a hárembe a király által megkívánt nőt, akinek férje történetesen elvesztette vagyonát, vagy van oka félelemre. Ha a nő hajlik az ajánlatra, bejut a hárembe, a királyi feleség pedig biztosítja a nőt pártfogásáról. A kiválasztott nő újabb látogatásakor, már várja a háremben a király kísérőnője?
Hasonló a helyzet abban az esetben is, ha egy olyan nőre vágyik a király, akinek férje valamilyen álláshoz szeretne jutni, vagy szegény ember, vagy szeretné elérni, hogy a király kegyeibe fogadja, esetleg híres szeretne lenni, esetleg egyéb céljai vannak.

Ha pedig az a nő, akit a király megkívánt, nem törvényes házasságban él egy férfivel, ezt a férfit a király elfogathatja, vagy börtönbe zárathatja, a nőt pedig a háremébe vitetheti.

A felsorolt módokon kaphatják meg mások feleségeit a király, a miniszterei, és egyéb előkelő állásúak.
Vannak olyan országok is, ahol nem ütközik semmilyen nehézségbe, hogy a király mások feleségeivel szerelmeskedjen.

Andhrában például a fiatalasszonyok házasságuk tizedik napján ajándékokkal jelennek meg a királyi háremben, majd miután az uralkodó élvezte őket, ismét hazatérnek. Egy másik országban a miniszterek feleségei keresik fel esténként a királyt, és rendelkezésére bocsátják magukat. Van olyan ország is, ahol a bennszülött szép nők egy hónapot töltenek a király háremében, a király személye iránti hódolat ürügye alatt, és akad olyan is, ahol a városbeli és a falusi nők együtt vagy külön-külön mennek a királyhoz, hogy gyönyört szerezzenek neki.

Az előbb említetteket és a többi hozzájuk hasonlókat a király alkalmazza mások feleségeivel szemben. De az a király, aki szívén viseli népe jólétét, semmi esetre sem gyakorolja ezeket. A király, aki legyőzi az emberi természet hat ellenségét, (szerelem, harag, kapzsiság, gőg, mámor, öröm, az egész világ uralmán elnyeri.

Hogyan kell megóvni a királyi hárem asszonyait és a feleséget

A király háremében élő nők igen szigorú őrizet alatt vannak, olyannyira, hogy kizárólag a királlyal találkozhatnak, más férfit sohasem láthatnak (elvben). Vágyaik kielégítésére viszont egyetlen férfi nem elég, hiszen az ki közösen bírja valamennyiüket az a király. Ezért, hogy kielégítsék vágyaikat, egymással élvezik a gyönyöröket, mégpedig úgy, hogy a háremhölgyek férfiruhába öltöztetik barátnőjüket, vagy dajkájuk lányát, azaz tejtestvérüket, esetleg a szolgálólányokat, akik, hogy férfinak hassanak, mesterséges eszközöket (gyökereket, gyümölcsöket) alkalmaznak, amelyek alakja a lingához hasonlít. Ölelgethet a háremhölgy olyan szobrokat is, amelyeken a lingát merev állapotban készítette el a szobrász.

Természetesen a király is tisztában van a helyzettel, és az olyan király, aki megérti a háremhölgyek helyzetét, sokszor olyan szereket szed, amely módot ad arra, hogy egy éjjel több nővel közösüljön, annak ellenére, hogy nem igen érez erős vágyat. Egyes királyok csak azokkal a hölgyeket élvezik, akiket szeretnek, és vannak olyanok is, akik sorrendben, minden egyes feleséggel szeretkeznek. A felsoroltak főleg keleten szokásosak.

Persze bármennyire szigorúan őrzik is a háremhölgyeket, azért elég gyakori a férfilátogató, akiket szolgálóik csempésznek be a palotába női ruhába öltöztetve. A szolgálókat, akik ismerik a belső viszonyokat, megbízza úrnőjük, hogy keressenek bátor férfiakat, akik nem félnek belépni a palotába. Ezeket a férfiakat a szolgálólányok meggyőzik, hogy mekkora a rájuk váró szerencse, milyen könnyű bejutni és kijutni a palotából, milyen hatalmas a palota, és mennyire hanyagok az őrök, és milyen elnézők a felügyelők. Persze csupán igazat szabad mondaniuk, és hazugságokkal nem szabad a férfit rávenni arra, hogy a király háremébe bemerészkedjen, hiszen nem egyszer, vesztébe rohan, és életével fizet vakmerőségéért.

A férfinek igencsak meg kell gondolnia, hogy valóban szeretne-e a hárembe bejutni, akármilyen könnyűnek is látszik, mert igen sok és váratlan veszéllyel kell szembenéznie. Ha ennek ellenére mégis vállalkozik a vakmerő cselekedetre, akkor győződjön meg először is arról, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésére a visszavonuláshoz, a meneküléshez, mennyire könnyen juthat ki a palotából (és kijuthat-e egyáltalán), a háremhölgyek lakosztálya hogy helyezkedik el, minden oldalról kerttel van-e körülvéve, és nem lehet-e átjutni egyik lakosztályból a másikba, valóban hanyagok-e az őrszemek, és távol van-e a király.

Ha a férfi már mindent tisztázott, alaposan átgondolt, és kész kockára tenni életét, az adott jelre, gondosan ügyelve a helyiségekre, az előre megbeszélt úton haladjon. Nem árt, ha nap mint nap a hárem környékén látható, az sem baj, ha összebarátkozik az őrökkel, és kedves, barátságos a háremben szolgálókkal (ezek ugyanis ismerik a tervet), és panaszkodhat nekik, hogy nem képes vágyainak célját elérni, és megpróbál megismerkedni a király kémeivel.
Megismerkedhet a hárembe bejáratos nővel, akit megbízhat a közvetítőnő szerepével. Ha viszont nem talál ilyen ismerőst, akkor megpróbál olyan helyen tartózkodni, ahol a kiszemelt háremhölgyet láthatja. Ha azon a helyen a király őrei tartózkodnak, akkor szolgálólánynak öltözve próbálja megközelíteni az illető hölgyet. Amikor a kiválasztott nő ránéz, külső jelekkel, mozdulatokkal kell észrevétetnie magát, és tudtára adni érzelmeit úgy, hogy kettős jelentésű tárgyakat mutat a nőnek. Ha ez szavakkal vagy jelekkel felel az álruhába öltözött férfinek, akkor a férfi megpróbál bejutni a hárembe. Ha viszont tudomására jut, hogy a kiszemelt háremhölgy pontosan hova igyekszik, akkor annak a helynek a közelében elrejtőzik, majd egy adott pillanatban az őrök közé vegyülve belép. Ágyneműbe rejtve is bejuthat. Vannak olyan szerencsések is, akik különböző varázslatok segítségével láthatatlanná válhatnak.
A különféle ünnepségek (pl. holdünnep) megkönnyítik a hárembe való bejutást, ugyanis ilyenkor mind a hárem őrei, mind a hárem felügyelői az ünnepségen tartózkodnak.

A férfiaknak általában a legkedvezőbb alkalom, hogy bejussanak a hárembe: amikor különböző holmikat hordanak ki onnan, vagy visznek be oda, amikor az ünnepségekre szánt italokat a palotába szállítják, mikor a szolgálattevők és felügyelők el vannak foglalva, de az is kiváló alkalom, amikor valamelyik királyi feleség egyik lakosztályból a másikba költözik, vagy a háremhölgyek kirándulnak, és végül, mikor a király zarándok- vagy fogadalmi úton, hosszabb ideig távol van.

Természetesen a háremhölgyek ismerik egymás titkait, és minthogy mindnyájan ugyanazt akarják, kölcsönösen támogatnak minden tervet. Egy fiatal férfi tehát az összes háremhölgyet a magáévá teheti, és mindaddig folytathatja az élvezetes játékot, míg el nem árulják, vagy a titok ki nem szivárog a palotából.

Vannak olyan országok, ahol nem őrzik szigorúan a király asszonyait, és igen sok fiatalembert juttathatnak be a palotába azok a nők, akik bejáratosak oda. Egyes országokban a király feleségei a hárem őreivel folytatnak viszonyt. Akad olyan ország is, ahol a király asszonyainak fiai szabadon járnak be a hárembe, és az anyjukon kívül minden nővel viszonyt folytatnak. Van, ahol a király feleségei a bráhmanokkal, ezek barátaival, szolgáival és rabszolgáival szerelmeskednek, vagy vakmerő világfiak megvesztegetik az őröket, és így jutnak be a hárembe, sőt akad olyan is, ahol bráhmanok a király tudtával, virágajándékozás ürügye alatt jutnak be a hárembe, hol a hölgyekkel egy függönyön keresztül beszélgetnek, és ily módon végtére célhoz érnek,
Ilyen tehát a háremhölgyek élete. És azt is megtudhatják, hogyan lehet mások feleségeihez közel férkőzni. Nem árt tehát, ha a férfiak ügyelnek feleségükre.
Egyesek úgy gondolják, hogy háremőrnek a testi vágyak nélküli emberek alkalmasak, viszont itt meg fennáll annak a veszélye, hogy ugyan maguk mentesek a vágytól, de anyagi érdekből, vagy félelemből bebocsáthatnak más férfiakat a hárembe.

A szerzo szerint, azok a legalkalmasabbak őröknek, akik egyaránt fel vannak vértezve a testi vágy, a félelem, a kapzsiság és a törvény befolyása ellen is.
A nők erkölcse veszélybe kerülhet akkor, ha a nő zabolátlan természetű, ha sokat jár társaságba, ha kicsapongó férj mellett él, idegen férfiakkal igen szabadon viselkedik, ha a férfi gyakran és hosszasan távol van, ha a férj maga rontja el felesége szerelmét és érzéseit, ha az asszony kicsapongó nőkkel érintkezik, és ha a férj féltékenykedik.
Az okos férfi, aki ismer minden módot mások feleségeinek elcsábítására, tudja mit kell tennie, hogy megakadályozza saját felesége félrelépését.